6 สถานะนี้ ไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์ รอรับเงิน 5 พันได้เลย

สำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น

ขณะที่ระยะแรกจะเปิดผ่านให้กับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์

และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองได้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์

จากนั้น ระยะต่อไปจะเตรียมขยายให้กลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียน

ด้วยความเข้าใจผิด ล่าสุดทางด้านเพจ โครงการมารดาประชารัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เราไม่ทิ้งกัน 5,000

กรุณาอ่านให้จบ การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน

 

Shopee

ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้ง

จะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

เพื่อใหสามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

6 สถานะดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์

1)อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

2)นำส่งข้อมูลเพิ่ม

3)อยู่ระหว่างการตรวจสอบนำส่งข้อมูลเพิ่ม

4)อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน(ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

5)ท่านได้รับสิทธิแต่เนื่องจากเลขที่บัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงิน

6)อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

 

ภาพจาก โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปุ่มทบทวนสิทธิ์ ใครเข้าไปลงทะเบียนได้

1)ผู้ที่ถูกเเจ้งผลว่าไม่ผ่าน

2)ผู้ที่ถูกเเจ้งผลว่าหมายเลขมือถือถูกใช้งาน

3)ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าข้อมูลบนบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

4)ผู้ที่ถูกเเจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

5)ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆ อยากเเก้ตัวใหม่

6)ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าเป็นนักศึกษา ทั้งที่ได้ทำงาน

7)ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าเป็นผู้ประกอบการ

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ไปกดปุ่มยกเลิกโดยเข้าใจผิดให้รอก่อนจะเปิดให้ทบทวน

สิทธิ์เป็นกลุ่มต่อไป วันที่ 22เม.ย. 63 24.00 น จะปิดปุ่มการลงทะเบียนเเต่ปุ่มทบทวนสิทธิ์ ยังไม่มีกำหนดปิด

ที่มา โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Lazada

Check Also

เปิดภาพคู่กระติก-ปอ เมื่อ 13 ปีที่แล้ว ควงแขนถ่ายรูป

Facebook iconFa …

error: Content is protected !!